Posted by: Suryati Md.Yasin in

MENINGKATKAN KUALITI SEBUTAN ‘RA’ DAN ‘GHO’ MURID TAHUN 4 SK IPG KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL PADA KALIMAH TERTENTU DALAM BACAAN SURAH AL-FATIHAH

SURYATI BINTI MD YASIN

NORLIZA BINTI ABD RASHID

ABSTRAK


Satu kajian tindakan yang dilaksanakan terhadap murid-murid Tahun 4 SK IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. Murid-murid dipilih daripada Tahun 4 kerana kebanyakan daripada mereka telah menguasai bacaan al-Quran. Kajian ini bukanlah untuk membolehkan mereka membaca al-Quran tetapi objektif kajian ini lebih kepada meningkatkan kualiti sebutan (ra) dan (gho) dalam pembacaan al-Quran terutama dalam surah al-Fatihah. Huruf (ra) dan (gho) diberi perhatian kerana hasil pengalaman mengajar didapati kebanyakan murid sukar menyebut (ra) dan (gho) dengan tepat. Surah al-Fatihah dipilih kerana ia merupakan permulaan surah al-Quran dan ia juga merupakan rukun dan wajib dibaca di dalam solat dan dipelihara daripada melakukan kesalahan semasa membacanya. Kajian ini melibatkan 18 orang murid sebagai sampel daripada 59 populasi (murid tahun 4). Sampel diperolehi melalui ujian diagnostik. Ujian pra lisan dilaksanakan terhadap sampel untuk mengukur sejauh mana ketidaktepatan dalam menyebut huruf (ra) dan (gho). Kalimah yang diberi perhatian ialah ( رَبِّ ), ( غَيْرِ ), ( مَغْضُوبِ ). Ujian pasca dilakukan selepas 4 kali aktiviti peneguhan dan latihan iaitu “Panggi;l Ayam Makan”, “Menahan air di tengkuk sambil mendonggak” dan latih tubi menyebut. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan 50% daripada sampel boleh menyebut huruf (ra) dengan tepat dan 100% sampel berjaya menguasai sebutan (gho) dan 100% sampel dapat menyebut kedua-dua huruf (ra) dan (gho) dengan tepat. Peningkatan ketepatan sampel menyebut (ra) dalam kalimah ( غَيْرِ ) juga dapat dilihat sebanyak 70% dan 50% bagi kalimah ( رَبِّ ). Ketepatan sampel menyebut (gho) dalam kalimah (مَغْضُوبِ ) juga meningkat sebanyak 66.6%. secara keseluruhan, kajian tindakan ini telah Berjaya meningkatkan kualiti sebutan (ra) dan (gho) dalam pembacaan al-Quran terutama dalam surah al-Fatihah. Oleh itu dicadangkan agar aktiviti atau kaedah yang digunakan dalam kajian tindakan ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menyelesaikan masalah yang sama.


PENGENALAN

Kajian ini dilaksanakan terhadap murid-murid tahun 4 SK IPG Kampus Dato Razali Ismail. Murid-murid dipilih daripada tahun 4 kerana kebanyakan daripada mereka telah menguasai bacaan al-Qur’an. Kajian ini bukanlah untuk membolehkan mereka membaca al-Qur’an tetapi objektif kajian ini lebih kepada meningkatkan kualiti sebutan (ra) dan (gho) dalam pembacaan al-Qur’an terutama dalam surah al-Fatihah. Huruf (ra) dan (gho) diberi perhatian kerana hasil pengalaman mengajar, didapati kebanyakan murid sukar mnyebut (ra) dan (gho) dengan tepat.

Surah al-Fatihah dipilih kerana ia merupakan permulaan surah al-Qur’an dan ia juga merupakan rukun dan wajib dibaca di dalam solat. Oleh kerana itu, keseluruhan bacaan surah al-Fatihah wajib dipelihara daripada melakukan kesalahan semasa membaca kerana jika surah ini tidak dibaca dengan sempurna, maka akan cacatlah ibadat solat seseorang itu.

Method yang digunakan dalam kajian tindakan ini ialah pemerhatian, ujian pra dan post .Perlaksanaan kajian merangkumi tinjauan masalah, perlaksanaan program dan tindakan yang dijalankan.

* sekiranya berminat dan ingin berkongsi boleh lah e-mail pada suryati_yasin@yahoo.com. kajian sepenuhnya akan di emelkan..